Roxanne Hoge for Supervisor 2022

When you support this #SuperMomForSupervisor, you're joining the Howard Jarvis Taxpayer Association PAC, former ambassador Ric Grenell, Pineapple Hill Saloon owner Angela MarsdenAssemblyman Kevin Kiley, statesman Ward Connerly, activist Scott Presler and countless parents' rights groups in California who all back Roxanne. Thank you.
 • $1500

 • $500

 • $100

 • $50

 • $25

 • $10

 • Sample image of Adult T-Shirt - Male Medium

  Adult T-Shirt - Male Medium

  $25

 • Sample image of Adult T-Shirt - Male Large

  Adult T-Shirt - Male Large

  $25

 • Sample image of Adult T-Shirt - Male XL

  Adult T-Shirt - Male XL

  $25

 • Sample image of Ault T-Shirt - Female Small

  Ault T-Shirt - Female Small

  $25

 • Sample image of Adult T-Shirt - Female Medium

  Adult T-Shirt - Female Medium

  $25

 • Sample image of Adult T-Shirt - Female Large

  Adult T-Shirt - Female Large

  $25

 • Adult T-Shirt - Female XL

  $25

 • Sample image of Kids’ T-shirt - XS/4

  Kids’ T-shirt - XS/4

  $20

 • Sample image of Kids’ T-shirt - S/6-8

  Kids’ T-shirt - S/6-8

  $20

 • Sample image of Kids’ T-shirt - L/14-16

  Kids’ T-shirt - L/14-16

  $20

 • Sample image of Yard Sign

  Yard Sign

  $5

Tổng cộng:
$0.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện.